دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : حسن دانائی‌فرد (1348 -)

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
تئوری سازمان (1395) / رابینز ، استیون پی (1943 - م)
تئوری سازمان: مدرن، نمادین - تفسیری پست‌مدرن (1394) / هچ ، مری جو، نویسنده
سازمان‌ها مقدمه‌ای بسیار کوتاه (1394) / هچ ، مری جو
فهم مبانی فلسفی پژوهش‌های مدیریت (1391) / جانسون ، فیل (1955 - م)
نظریه سازمان: مدرن، نمادین- تفسیری و پست‌مدرن (1393) / هچ ، مری جو
پویش کیفی و طرح پژوهش: انتخاب از میان پنج رویکرد (روایت‌پژوهی، پدیدارشناسی. (1394) / کرسول ، جان دبلیو (1945- م)

کاربران آنلاین :0