دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
اصول مدیریت و سرپرستی سازمان (1396) / کیومرثی ، فیروز (1349 -)
بهبود و بازسازی سازمان (مدیریت تحول (1389) / برومند ، زهرا (1349 -)
تئوری سازمان: مدرن، نمادین - تفسیری پست‌مدرن (1394) / هچ ، مری جو، نویسنده
تئوری‌های مدیریت پیشرفته (1393) / رنگریز ، حسن (1347 -)
رفتار سازمانی (1388) / رابینز ، استیون پی (1943 - م)
سازمان‌ها مقدمه‌ای بسیار کوتاه (1394) / هچ ، مری جو
مبانی مدیریت رفتار سازمانی (1379) / رضائیان ، علی (1323 -)
مدیریت دانش: اشتراک دانش در عمل (1394) / اخوان ، پیمان (1352)
نظریه سازمان: مدرن، نمادین- تفسیری و پست‌مدرن (1393) / هچ ، مری جو
اخلاق سازمانی (1388) / فرامرز قراملکی ، احد (1340)، نویسنده
رفتار سازمانی (1378) / رابینز ، استیون پی (1943- م)، نویسنده
سازمان و مدیریت در تئوری و عمل (رویکردی پسا تجددگرا و انتقادی) (1393) / کلگ ، استوارت، نویسنده
مباحث کاربردی رفتار سازمانی (1394) / جهانگیر ، مصطفی (1362)، نویسنده
مبانی رفتار سازمانی (ویرایش نهم‌/2008) (1389) / رابینز ، استیون پی (1943)، نویسنده
مبانی رفتار سازمانی (1378) / رابینز ، استیون پی (1943)، نویسنده

کاربران آنلاین :0