دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: گیتاتک

واقع در: تهران

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
سوالات آزمون ورود به حرفه مهندسان رشته عمران محاسبات با پاسخ تشریحی (1395) / پرنا ، مهدی (1354 -)، نویسنده
کلیدواژه آزمون نظام مهندسی عمران: ویژه رشته عمران (محاسبات) (1395) / پرنا ، مهدی (1354 -)، نویسنده
کلید واژه آزمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی (1393) / پرنا ، مهدی، نویسنده
کلید واژه آزمون نظام مهندسی معماری (اجرا) شامل قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان . (1395) / پرنا ، مهدی، نویسنده
کلید واژه آزمون نظام مهندسی معماری (نظارت) (1395) / پرنا ، مهدی، نویسنده
کلید واژه آزمون نظام مهندسی معماری(طراحی) (1395) / پرنا ، مهدی، نویسنده
کلید واژه آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (1395) / پرنا ، مهدی، نویسنده
کلیدواژه آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله استاندا2800 (1395) / پرنا ، مهدی (1354 -)، نویسنده
کلیدواژه آزمون نظام مهندسی عمران ـ اجرا (1393) / پرنا ، مهدی (1354 -)، نویسنده
کلیدواژه آزمون نظام مهندسی عمران(نظارت) (1395) / پرنا ، مهدی (1354 -)، نویسنده
سوالات آزمون ورود به حرفه مهندسان رشته عمران نظارت با پاسخ تشریحی (1395) / پرنا ، مهدی (1354 -)، نویسنده
سوالات آزمون ورود به حرفه مهندسان رشته عمران اجرا (1395) / پرنا ، مهدی (1354 -)، نویسنده
مبانی مدیریت مالی با تاکید بر تجزیه و تحلیل صورت مالی (1396) / کیومرثی ، فیروز (1349 -)
مبانی سازمان و مدیریت (1396) / کیومرثی ، فیروز (1349 -)
اصول حسابرسی (1396) / جمشیدی ، حمید (1349 -)

کاربران آنلاین :0