دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

رده‌بندی های مشابه :

رکوردهای موجود با شماره رده : KMH3402

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
آسانسورها و پله‌های برقی (1387) / ایران . وزارت مسکن و شهرسازی
الزامات عمومی ساختمان (1387) / ایران . وزارت مسکن و شهرسازی
ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا (1392) / ایران
تاسیسات مکانیکی (1391) / ایران . وزارت مسکن و شهرسازی
تاسیسات گرمایی‌، تعویض هوا و تهویه مطبوع (1389)
تشریح نکات مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ایران (1391) / نعمتی ، سعید (1348)
حقوق معماری (1395) / صارمی ، حمیدرضا (1346 -)
راهنمای مبحث هفتم پی و پی‌سازی (1390) / ایران . وزارت مسکن و شهرسازی
طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها (1382) / ایران . وزارت مسکن و شهرسازی
طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها - مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان ایران (1395)
طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی (1384)
طرح و اجرای صنعتی ساختمان‌ها (٬ 1396) / ایران . وزارت راه و شهرسازی
مبحث اول مقررات ملی ساختمان ایران تعاریف (1392) / ایران . وزارت مسکن و شهرسازی
مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها (1395) / ایران . وزارت راه و شهرسازی
مصالح و فرآورده‌های ساختمانی (1388)

کاربران آنلاین :0