دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا (1392) / ایران
راهنمای طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها (1382) / موسسیان ، آلدیک، نویسنده
اجرای صنعتی ساختمان‌ها (بخش ساختمان‌های فولادی) (1383) / ایران
حفاظت ساختمانها در مقابل حریق (1380) / ایران
راهنمای قالب بندی ساختمان های بتن آرمه (1382) / ایران
صرفه‌جویی در مصرف انرژی (1390) / ایران
طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه (1392) / ایران
عایق بندی و تنظیم صدا (1380) / ایران
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان "مصوب اسفند ماه 1374" و آئین‌نامه‌های آن (1390) / ایران
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ماه 1374 و آئین‌نامه اجرایی آن "مصوب بهمن ماه "1357 (1377) / ایران
لوله‌کشی گاز طبیعی ساختمان‌ها (1390) / ایران
نظامات اداری بانضمام مجموع شیوه‌نامه‌های مصوب اردیبهشت ماه 1384 (1384) / ایران

کاربران آنلاین :0