دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

عنوان قراردادی ایران. قوانین و احکام

مدارک موجود با این عنوان قراردادی

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
قانون مدنی با آخرین اصلاحیه‌ها و الحاقات همراه با قانون مسئولیت مدنی (1377)
پی و پی سازی (1388) / ایران
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ماه 1374 و آئین‌نامه اجرایی آن "مصوب بهمن ماه "1357 (1377) / ایران
مجموعه قوانین و مقررات برنامه و بودجه (1386) / سازمان برنامه و بودجه
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1384- 1388مصوب1383/6/11 مجلس شورای اسلامی به همراه فهرست موضوعی و فهرست نام سازمانها و نهادها (1385)
قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 1375/12/12 مجلس شورای اسلامی به همراه دستورالعملها، قوانین و مقررات مربوطه (1389)
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان "مصوب اسفند ماه 1374" و آئین‌نامه‌های آن (1390) / ایران
صرفه‌جویی در مصرف انرژی (1390) / ایران
عایق بندی و تنظیم صدا (1380) / ایران
لوله‌کشی گاز طبیعی ساختمان‌ها (1390) / ایران
حفاظت ساختمانها در مقابل حریق (1380) / ایران
قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1378 - 1374) مصوب 20/9/1373 مجلس شورای اسلامی (1374) / سازمان برنامه و بودجه
نکات کلیدی شرایط عمومی پیمان به همراه مباحث تاخیرات و تعدیل (1391) / ثمریها ، مصطفی (1355)، نویسنده
جزییات اجرایی ساختمان و عایق‌کاری حرارتی با محوریت مقررات ملی ساختمان (1392) / شجاع یامی ، محمد (1356)، نویسنده
مجموعه قوانین و مقررات پیمانهای عمرانی پیمانکاری - مشاوره ای (1390) / یغمائیان ، جعفرآقا، نویسنده

کاربران آنلاین :0