دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

عنوان قراردادی ایران. قوانین و احکام

مدارک موجود با این عنوان قراردادی

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
کلیات مسئولیت مدنی (1392) / سرانجام ، هادی (1359)، نویسنده
مجموعه نکات، شرایط عمومی و خصوصی پیمان (1394) / کربلائی کریمی ، محمد (1359)، نویسنده
شهرداران موفق شهرسازی، تخلفات ساختمانی، کمیسیون ماده 100 (1395) / ایرانشاهی ، علی (1351 -)، گردآورنده
تشریح نکات مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ایران (1391) / نعمتی ، سعید (1348)
تحلیل، بررسی، قوانین و مقررات جرایم رایانه‌ای و فضای مجازی به همراه آشنایی با شرح صلاحیت‌های رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات کارشناسان رسمی دادگستری (1395) / سالخورده‌‌حقیقی ، محمدمهدی (1347 -)
حقوق معماری (1395) / صارمی ، حمیدرضا (1346 -)
آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری: با اصلاحات قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 - 1390) و برخی از الحاقات احکام قانون بودجه سال 1390 (1390)
مجموعه نکات، شرایط عمومی و خصوصی پیمان: شامل متن اصلی شرایط عمومی پیمان (1394) / کربلائی‌‌کریمی ، محمد (1359 -)
مجموعه قوانین مالیاتهای مستقیم (مشتمل بر آخرین اصلاحات بهمن ماه 1380 و مفاد مالیاتی قانون بودجه سال 1380) بخشنامه ها و آرائ مهم. (1380)
حقوق،قوانین،مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به شهرسازی کشور (1395)
طرح و اجرای صنعتی ساختمان‌ها (٬ 1396) / ایران . وزارت راه و شهرسازی

کاربران آنلاین :0