دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
علم مدیریت فازی (1387) / آذر ، عادل (1345)، نویسنده
مباحث کلیدی در مدیریت دانش جدید (1386) / فایرستون ، جوزف، نویسنده
سازمان و مدیریت در تئوری و عمل (رویکردی پسا تجددگرا و انتقادی) (1393) / کلگ ، استوارت، نویسنده
روش تحقیق در مدیریت (1389) / رضوانی ، حمید‌رضا (1357)، نویسنده
بازاریابی مدرن (1394) / بوس ، دی. چاندرا، نویسنده
معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی به کمک نرم‌افزار Smart-PLS (آموزشی و کاربردی (1393) / محسنین ، شهریار (1365 -)
نگاهی جامع بر نظامهای سنجش عملکرد (1391)
فهم مبانی فلسفی پژوهش‌های مدیریت (1391) / جانسون ، فیل (1955 - م)
تحقیقات بازاریابی (1394) / مالهوترا ، نارش کی
برنامه‌ریزی منابع سازمانی : مفاهیم و کاربردها (1393) / گارگ ، وینود کومار
مدیریت آینده به زبان مینتزبرگ (1393) / مینتزبرگ ، هنری
رهبری در مدل‌های تعالی سازمانی (1395)
سازمان‌ها مقدمه‌ای بسیار کوتاه (1394) / هچ ، مری جو
طراحی و کنترل زنجیره تامین (رویکردی کمی (1395) / جعفرنژاد ، احمد (1335)
استاندارد 34000 تعالی منابع انسانی (1395) / قلی‌پور ، آرین (1352 -)

کاربران آنلاین :0