دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
تئوری سازمان: مدرن، نمادین - تفسیری پست‌مدرن (1394) / هچ ، مری جو، نویسنده
سازمان‌ها مقدمه‌ای بسیار کوتاه (1394) / هچ ، مری جو
نظریه سازمان: مدرن، نمادین- تفسیری و پست‌مدرن (1393) / هچ ، مری جو

کاربران آنلاین :0