دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات فروست

فروست ... سری کتاب‌های مدیریت

رکوردهای مرتبط با این فروست

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
چرخه مدیریت دانش در سازمان‌ها به همراه پرسشنامه‌ها و ابزارهای نوپدید در عرصه مدیریت دانش (1393) / محمدی فاتح ، اصغر (1360 -)
مدیریت ریسک پروژه ترفندهای حرفه‌ای برای مدیران پروژه (1393) / مالکهی ، ریتا
اصول جامع تحقیقات بازاریابی (1395) / هیگ ، پل ان

کاربران آنلاین :0