دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : احمد جعفرنژاد (1335)

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
زنجیره تامین پایدار (1393) / جعفرنژاد ، احمد (1335)
طراحی و کنترل زنجیره تامین (رویکردی کمی (1395) / جعفرنژاد ، احمد (1335)
مدیریت ریسک پروژه ترفندهای حرفه‌ای برای مدیران پروژه (1393) / مالکهی ، ریتا
مباحث کلیدی در مدیریت دانش جدید (1386) / فایرستون ، جوزف، نویسنده
مفاهیم اساسی مدیریت تولید و عملیات به انضمام سوالات چهارجوابی و آزمون کارشناسی ارشد (1372 - 1383) با پاسخ کامل (1383) / جعفرنژاد ، احمد (1335)، نویسنده

کاربران آنلاین :0