دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

رده‌بندی های مشابه :

رکوردهای موجود با شماره رده : HD38/5

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
ارزیابی زنجیره تامین و مدل مرجع SCOR (1394) / رزمی ، جعفر (1344)
استراتژی زنجیره تامین (1394) / پیشوایی ، میرسامان (1347 -)
زنجیره تامین پایدار (1393) / جعفرنژاد ، احمد (1335)
زنجیره‌ی تامین سبز: طراحی، برنامه‌ریزی، استقرار و ارزیابی (1392) / رزمی ، جعفر (1344)
طراحی و کنترل زنجیره تامین (رویکردی کمی (1395) / جعفرنژاد ، احمد (1335)
مدیریت استراتژیک زنجیره‌ی تامین: همراه با مطالعه‌های موردی در صنعت خودروی ایران (1390) / فیض‌آبادی ، جواد (1355 -)
مدیریت تداوم زنجیره تامین (1395)
مدیریت ریسک زنجیره تامین (1396) / جعفرنژاد ، احمد (1335 -)
مدیریت زنجیره تامین (1390) / استدلر ، هارتموت
نگرشی جامع بر مدیریت زنجیره تامین (خرید - سفارشات - انبارداری (1394) / امیری عقدایی ، فتح‌الله (1333 -)
یکپارچگی و افزایش بهره‌وری در لجستیک و زنجیره تامین (1391) / آرمون ، آرش (1354 -)
اصول مدیریت زنجیره عرضه (1385) / فردن دل ، لارنس، نویسنده
مدیریت زنجیره تامین و برنامه‌ریزی پیشرفته (1382) / استدلر ، هارتموت، نویسنده
مدیریت زنجیره تامین (1383) / زوکرمن ، ایمی، نویسنده
مدیریت زنجیره تامین (1388) / تیموری ، ابراهیم (1346)، نویسنده

کاربران آنلاین :0