دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
طراحی و کنترل زنجیره تامین (رویکردی کمی (1395) / جعفرنژاد ، احمد (1335)
مدیریت ریسک زنجیره تامین (1396) / جعفرنژاد ، احمد (1335 -)
Global logistics and supply chain management (2008) / Mangan ، John (1968)، نویسنده
Managing supply chains (2008)
Supply chain managememnt (2007) / Blanchard ، David (1985)، نویسنده
The Wiley guide to project technology management, suuply chain, and procurement management (2007)

کاربران آنلاین :0