دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
استراتژی زنجیره تامین (1394) / پیشوایی ، میرسامان (1347 -)
زنجیره تامین پایدار (1393) / جعفرنژاد ، احمد (1335)
طراحی و کنترل زنجیره تامین (رویکردی کمی (1395) / جعفرنژاد ، احمد (1335)
مدیریت تداوم زنجیره تامین (1395)
مدیریت ریسک زنجیره تامین (1396) / جعفرنژاد ، احمد (1335 -)
نگرشی جامع بر مدیریت زنجیره تامین (خرید - سفارشات - انبارداری (1394) / امیری عقدایی ، فتح‌الله (1333 -)
یکپارچگی و افزایش بهره‌وری در لجستیک و زنجیره تامین (1391) / آرمون ، آرش (1354 -)

کاربران آنلاین :0