دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
فهم مبانی فلسفی پژوهش‌های مدیریت (1391) / جانسون ، فیل (1955 - م)
روش تحقیق در مدیریت (1389) / رضوانی ، حمید‌رضا (1357)، نویسنده
روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت (1391) / دانائی فرد ، حسن (1348)، نویسنده

کاربران آنلاین :0