دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
الزامات عمومی ساختمان (1387) / ایران . وزارت مسکن و شهرسازی
تاسیسات مکانیکی (1391) / ایران . وزارت مسکن و شهرسازی
تاسیسات گرمایی‌، تعویض هوا و تهویه مطبوع (1389)
تشریح نکات مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ایران (1391) / نعمتی ، سعید (1348)
راهنمای مبحث هفتم پی و پی‌سازی (1390) / ایران . وزارت مسکن و شهرسازی
شهرداران موفق شهرسازی، تخلفات ساختمانی، کمیسیون ماده 100 (1395) / ایرانشاهی ، علی (1351 -)، گردآورنده
طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها (1382) / ایران . وزارت مسکن و شهرسازی
طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها - مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان ایران (1395)
طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی (1384)
طرح و اجرای صنعتی ساختمان‌ها (٬ 1396) / ایران . وزارت راه و شهرسازی
قراردادهای عمرانی شرایط عمومی و خصوصی پیمان . (1393) / پوراسد ، علیرضا (1356 -)
قوانین ساخت و ساز شهری (مطابق با آخرین ضوابط شهرسازی و معماری طرح تفصیلی قدیم و جدید شهر تهران (1392) / مختارپور ، اکبر (1360 -)
مبحث اول مقررات ملی ساختمان ایران تعاریف (1392) / ایران . وزارت مسکن و شهرسازی
مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها (1395) / ایران . وزارت راه و شهرسازی
مصالح و فرآورده‌های ساختمانی (1388)

کاربران آنلاین :0