دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

عنوان قراردادی ایران. اساسنامه‌ها و آئین‌نامه‌ها

مدارک موجود با این عنوان قراردادی

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گزیده‌ای از حقوق دانشگاهیان در آیینه قوانین و مقررات (1394)
قوانین ساخت و ساز شهری (مطابق با آخرین ضوابط شهرسازی و معماری طرح تفصیلی قدیم و جدید شهر تهران (1392) / مختارپور ، اکبر (1360 -)

کاربران آنلاین :0