دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

عنوان قراردادی ایران . قوانین و احکام

مدارک موجود با این عنوان قراردادی

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
طرح و اجرای ساختمان های فولادی (1387) / ایران
بار‌های وارد بر ساختمان (1391) / ایران ، وزارت مسکن و شهرسازی
ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا (1388) / سرمد نهری ، امیر (1362)، نویسنده
اجرای ساختمان ها بر مبنای نشریات سازمان مدیریت و مقررات ملی ساختمان (1388) / شجاع یامی ، محمد (1356)، نویسنده
مسئولیت مدیران از منظر قانون (1389) / ابراهیمی ، تقی (1352)، نویسنده
شرح ماده به ماده عقود معین (1390) / سرانجام ، هادی (1359)، نویسنده
حقوق تجارت (1387) / عرفانی ، محمود (1316)، نویسنده
طرح و اجرای ساختمانهای فولادی (1384) / ایران
شرایط عمومی و خصوصی پیمان (1390) / ترکاشوند ، اکبر (1357 -)
راهنمای مبحث هفتم پی و پی‌سازی (1390) / ایران . وزارت مسکن و شهرسازی
طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها (1382) / ایران . وزارت مسکن و شهرسازی
طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی (1384)
الزامات عمومی ساختمان (1387) / ایران . وزارت مسکن و شهرسازی
آسانسورها و پله‌های برقی (1387) / ایران . وزارت مسکن و شهرسازی
دانستنی‌‌های حرفه پیمانکاری (1384) / اتحاد ، علیمراد (1338 -)، نویسنده

کاربران آنلاین :0