دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: سنبله‌؛ مرکز آموزش مهندسین خانه عمران شریف

واقع در: مشهد

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
اجرای ساختمان ها بر مبنای نشریات سازمان مدیریت و مقررات ملی ساختمان (1388) / شجاع یامی ، محمد (1356)، نویسنده

کاربران آنلاین :0