دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

رده‌بندی های مشابه :

رکوردهای موجود با شماره رده : T55

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
Industrial safety handbook (1977) / Handley ، William
اصول بهداشت محیط کار (1386) / حسینی بهارانچی ، سیدرسول (1342 -)
ایمنی و بهداشت کار حفاظت صنعتی به انضمام مواد 51 تا 119 قانون کار جمهوری اسلامی (1390) / کاظمی ، بابک (1321 -)
روشهای تجزیه و تحلیل خطر در ایمنی سیستم (1394) / اریکسون ، کلیفتون ا (1942 - م)
سیستم‌های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای (1395) / سازمان ملی استاندارد ایران
مدیریت ایمنی؛ نگرشی کاربردی (1389) / بشیری‌نسب ، محمود (1356 -)
H.S.E خطوط انتقال (1391) / هاشمی پور ، عدل (1340-)، نویسنده
Modern safety and resource control management (c2000) / Schneid ، Thomas D، نویسنده
ایمنی و بهداشت کار (1382) / کاظمی ، بابک (1319)، نویسنده
ایمنی و حفاظت فنی (1375) / نبهانی ، نادر (1338)، نویسنده
ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا (1388) / سرمد نهری ، امیر (1362)، نویسنده
ایمنی پروژه های عمرانی (1387) / مسلمان یزدی ، حسنعلی (1356)، نویسنده
حفاظت و ایمنی صنعتی (با مقدمه‌ای بر ارگونومی و مدیریت سبز) (1386) / رجب‌زاده ، علی (1352)، نویسنده
راهنمای ایمنی، بهداشت و شرایط محیط کار (1385) / فریدلاند ، لنارت، نویسنده
مدیریت HSE پیمانکاران در پروژه‌های عمرانی (1391) / علیزاده ، سیدشمس‌الدین (1359-)، نویسنده

کاربران آنلاین :0