دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : مهدی پرنا (1354 -)

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
400 مدل پنجره (1381) / پرنا ، مهدی (1354 -)
سوالات آزمون ورود به حرفه مهندسان : رشته معماری- نظارت(با پاسخ تشریحی (1395) / پرنا ، مهدی (1354 -)
سوالات آزمون ورود به حرفه مهندسان رشته عمران اجرا (1395) / پرنا ، مهدی (1354 -)، نویسنده
سوالات آزمون ورود به حرفه مهندسان رشته عمران محاسبات با پاسخ تشریحی (1395) / پرنا ، مهدی (1354 -)، نویسنده
سوالات آزمون ورود به حرفه مهندسان رشته عمران نظارت با پاسخ تشریحی (1395) / پرنا ، مهدی (1354 -)، نویسنده
سوالات آزمون ورود به حرفه مهندسان معماری - طراحی با پاسخ تشریحی (1395) / پرنا ، مهدی (1354 -)، نویسنده
مجموعه آزمونهای کارشناسی ارشد زبان تخصصی مهندسی عمران (سراسری 89- 1372 (138)
کلیدواژه آزمون نظام مهندسی عمران ـ اجرا (1393) / پرنا ، مهدی (1354 -)، نویسنده
کلیدواژه آزمون نظام مهندسی عمران(نظارت) (1395) / پرنا ، مهدی (1354 -)، نویسنده
کلیدواژه آزمون نظام مهندسی عمران: ویژه رشته عمران (محاسبات) (1395) / پرنا ، مهدی (1354 -)، نویسنده
کلیدواژه آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله استاندا2800 (1395) / پرنا ، مهدی (1354 -)، نویسنده
کلید‌واژه آزمون نظام مهندسی (1395) / پرنا ، مهدی (1354 -)
کنکور کارشناسی ارشد مرمت و احیای بناها و بافت‌های تاریخی: تست‌های کنکور کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل سراسری با پاسخ تشریحی (1388) / پرنا ، مهدی (1354 -)

کاربران آنلاین :0