دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
اطلاعات معماری Neufert 2016 با کامل تریم ترجمه متن زیرنویس تصاویر و جداول (1384) / نویفرت ، ارنست (1900 - م)، نویسنده
اطلاعات معماری neufert 2019) Neufert Architect's data:) (1384) / نویفرت ، ارنست (1900 - م)، نویسنده
دیکشنری جامع معماری و ساختمان 2010 Millennium شهرآب (1389) / محمودی ، کورش (1348 -)، نویسنده
عناصر و جزئیات ساختمانی (1387) / افراسیابی ، علی (1350 -)، نویسنده
مجموعه هنرهای ساخت و معماری: (مدیریت پروژه - انرژی معماری - معماری بیونیک، معماری دیجیتال) (کد 1361) (1396)
کلیدواژه آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله استاندا2800 (1395) / پرنا ، مهدی (1354 -)، نویسنده
اصول مدیریت و تشکیلات کارگاه (1388) / نعمتی ، سعید (1348 -)، نویسنده
عناصر و جزئیات ساختمان : دتایل‌های اجرائی عمران و معماری (1387) / کلیدری ، محمدعلی (1347 -)، نویسنده

کاربران آنلاین :0