دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : مهدی پرنا

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
کلید واژه آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (1395) / پرنا ، مهدی، نویسنده
کلید واژه آزمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی (1393) / پرنا ، مهدی، نویسنده
کلید واژه آزمون نظام مهندسی معماری (اجرا) شامل قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان . (1395) / پرنا ، مهدی، نویسنده
کلید واژه آزمون نظام مهندسی معماری (نظارت) (1395) / پرنا ، مهدی، نویسنده
کلید واژه آزمون نظام مهندسی معماری(طراحی) (1395) / پرنا ، مهدی، نویسنده

کاربران آنلاین :0