دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : دفتر پژوهشهای فرهنگی

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
باغهای ایرانی - اسلامی (1391) / زانگری ، لوئیجی (1943 - م)
راهنمای برنامه‌ریزی استراتژِیک(گام به گام) (1395) / اعرابی ، سیدمحمد (1330 -)
شرح جریان‌‌های فکری معماری و شهرسازی درایران معاصر با تاکید بردوره زمانی 1383 - 1357 (1385) / حبیبی ، محسن (1326 -)
شهرها یرای شهروندان،نه برای سوداگری (نظریه شهری انتقادی وحق به شهر (1396)
فضاهای ورودی در معماری سنتی ایران (1372) / سلطان‌زاده ، حسین (1335 -)
مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب (1393) / قبادیان ، وحید (1335 -)
مدیریت استراتژیک (1379) / دیوید ، فرد، نویسنده
مدیریت استراتژیک بازاریابی (برنامه‌ریزی و کنترل) (1389) / میک ، هلن
مدیریت استراتژیک سیستم‌های اطلاعاتی رهیافتی جامع (1382) / کلارک ، استیو (1950 - م)، نویسنده
نقش فضا در معماری ایران: هفت‌گفتار درباره زبان و توان معماری (1388) / حائری ، محمدرضا (1332 -)
رفتار سازمانی (1378) / رابینز ، استیون پی (1943- م)، نویسنده
مبانی رفتار سازمانی (ویرایش نهم‌/2008) (1389) / رابینز ، استیون پی (1943)، نویسنده
مبانی رفتار سازمانی (1378) / رابینز ، استیون پی (1943)، نویسنده
مبانی مدیریت (1382) / رابینز ، استیون (1943- م)، نویسنده
مدیریت استراتژیک تکنولوژی (اصول و مبانی‌) (1384) / ملکزاده ، غلامرضا (1338)، نویسنده

کاربران آنلاین :0