دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
مدیریت استراتژیک (1379) / دیوید ، فرد، نویسنده
مبانی مدیریت (1382) / رابینز ، استیون (1943- م)، نویسنده
مدیریت در پهنه فرهنگها (1379) / اشنایدر ، سوزان، نویسنده
مبانی رفتار سازمانی (1378) / رابینز ، استیون پی (1943)، نویسنده
مبانی رفتار سازمانی (ویرایش نهم‌/2008) (1389) / رابینز ، استیون پی (1943)، نویسنده
مبانی و مفاهیم در معماری معاصر در غرب (1393) / قبادیان ، وحید (1335)، نویسنده
رفتار سازمانی (1378) / رابینز ، استیون پی (1943- م)، نویسنده
باغهای ایرانی - اسلامی (1391) / زانگری ، لوئیجی (1943 - م)
مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب (1393) / قبادیان ، وحید (1335 -)
فضاهای ورودی در معماری سنتی ایران (1372) / سلطان‌زاده ، حسین (1335 -)
مدیریت استراتژیک بازاریابی (برنامه‌ریزی و کنترل) (1389) / میک ، هلن
راهنمای برنامه‌ریزی استراتژِیک(گام به گام) (1395) / اعرابی ، سیدمحمد (1330 -)
پیتر دراکر و بازاریابی (1395) / کوهن ، ویلیام ا (1937 - م)
مدیریت استراتژیک سیستم‌های اطلاعاتی رهیافتی جامع (1382) / کلارک ، استیو (1950 - م)، نویسنده

کاربران آنلاین :0