دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : فیلیپ کاتلر (1931- م)

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
اصول بازاریابی (1379) / کاتلر ، فیلیپ (1931- م)
پیتر دراکر و بازاریابی (1395) / کوهن ، ویلیام ا (1937 - م)
اصول بازاریابی (1385) / کاتلر ، فیلیپ (1931- م)، نویسنده
اصول بازاریابی2012 (1393) / کاتلر ، فیلیپ (1931- م)، نویسنده
مدیریت بازاریابی (1385) / کاتلر ، فیلیپ (1931- م)، نویسنده
مدیریت بازاریابی (1393) / کاتلر ، فیلیپ (1931- م)، نویسنده

کاربران آنلاین :0