دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
آثار برگزیده آلدو روسی (1388) / فرلنگا ، آلبرتو (1954- م)، نویسنده
تاریخ معماری مدرن (1384) / بنه‌ولو ، لئوناردو (1923 - م)، نویسنده
ریشه‌ها و گرایش‌های نظری معماری (1381) / فلامکی ، محمدمنصور (1313 -)، نویسنده
معماری و شهرسازی در قرن بیستم (1388) / مانیاگو لامپونیانی ، ویتوریو (1951 - م)، نویسنده
فرانک لوید رایت (1387) / فایفر ، بروس بروکس (1930- م)، نویسنده
مبانی و مفاهیم در معماری معاصر در غرب (1393) / قبادیان ، وحید (1335)، نویسنده
معمار+ مهندس = ساختار (1383) / مارگولیوس ، ایوان، نویسنده
معماران امروز (1391) / رتنبری ، کستر، نویسنده

کاربران آنلاین :0