دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
آثار برگزیده آلدو روسی (1388) / فرلنگا ، آلبرتو (1954- م)، نویسنده
جزییات معماری نقشه‌های ساختمانی (1396) / سرمدنهری ، امیر (1362 -)
اصول محوطه سازی و زیباشناختی در معماری (1390) / رایان ، تامس (1952- م)، نویسنده
جزئیات معماری نقشه های ساختمانی (1394) / سرمدنهری ، امیر (1362-)، نویسنده
مدرنیسم در طراحی معماری (1389)

کاربران آنلاین :0