دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات فروست

فروست انتشارات دانشگاه تهران

رکوردهای مرتبط با این فروست

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
تاریخ معماری (1381) / شوازی ، اگوست (1841 - 1909م)
منظر: الگو، ادراک و فرایند (1382) / بل ، سایمون (1957 - م)
آفرینش نظریه معماری (1388) / لنگ ، جان تی (1938 - م)
آفرینش محلات و مکان‌ها در محیط انسان ساخت (1384) / چپمن ، دیوید (1947 آگوست 27 - م)
طراحی اقلیمی اصول نظری و اجرائی کاربرد انرژی در ساختمان (1372) / واتسون ، دونالد (1937 - م)
معمار+ مهندس = ساختار (1383) / مارگولیوس ، ایوان، نویسنده
مرمت شهری تعاریف‌، نظریه‌ها، تجارب‌، منشورها و قطع‌نامه‌های جهانی‌، روشها و اقدامات شهری (1389) / حبیبی ، محسن (1326 -)، نویسنده
معمار+ مهندس = ساختار (1383) / مارگولیوس ، ایوان
نگاهی به مبانی معماری از فرم تا مکان همراه با تحلیل و قیاس با مبانی معماری ایران (1383) / مایس ، پیرفون (1938 - م)
مدل‌های کاربردی در تحلیل مسایل شهری و منطقه‌ای (1380) / اوپنهایم ، نوربرت
تئوری شکل شهر (1381) / لینچ ، کوین (1918 - م)
زبان منظر (1384) / اسپیرن ، آن‌ویستن (1947 - م)، نویسنده

کاربران آنلاین :0