دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
تاریخ شهر (شهرهای اسلامی و اروپایی در قرون وسطا (1369) / بنه‌ولو ، لئوناردو (1923 - م)
تئوری شکل شهر (1381) / لینچ ، کوین (1918 - م)
روش تحقیق در مطالعات شهری (1394)
شهرسازی تخیلات و واقعیات جنگ (1375) / شوای ، فرانسواز
شهرها، طراحی و تکامل (1395) / مارشال ، استفن (1967م)
شهرهای کوچک: رویکردی دیگر در توسعه منطقه‌ای (1382) / فنی ، زهره (1344 -)
شکل شهرها (1396) / کاتبرت ، الگزاندر آر
فضا، شهر و نظریه اجتماعی مناسبات اجتماعی و شکل‌های شهری (1388) / تونکیس ، فران (1968- م)

کاربران آنلاین :0