دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
تحلیل فضاهای شهری (1392) / رزقی ، مریم (1361-)
تناسبات در معماری (1380) / کریر ، راب (1938 - م)
راهنمای طراحی فضاهای شهری (1393 -) / بحرینی ، حسین (1321 -)
زبان فضا (1391) / لاوسن ، برایان
طراحی شهری، فضا و جامعه (1395) / مدنی پور ، علی (1333 -)
عناصر معماری از صورت تا مکان (1384) / مایس ، پیرفون (1938 - م)، نویسنده
فضا، شهر و نظریه اجتماعی مناسبات اجتماعی و شکل‌های شهری (1388) / تونکیس ، فران (1968- م)
فضای حافظ (1396) / فلامکی ، محمدمنصور (1313 -)
مفاهیم پایه طراحی شهری (شامل اسکیس‌ها و کروکی‌های طراحی شهری (1389) / دانش‌فر ، احسان (1364 -)
نگاهی به مبانی معماری از فرم تا مکان همراه با تحلیل و قیاس با مبانی معماری ایران (1383) / مایس ، پیرفون (1938 - م)
گزینه‌ای از معماری: معنا و مکان (1393) / نوربرگ‌-شولتس ، کریستیان (1926 - 2000م)
طراحی داخلی (1392) / چینگ ، فرانک (1943- م)، نویسنده
فضا، زمان، و معماری رشد یک سنت جدید (1374) / گیدیون ، زیگفرید (1888- 1968م)، نویسنده
معماری (1378) / چینگ ، فرانک (1943- م)، نویسنده
نما در سیمای شهر: با رویکردی بر مبانی و ضوابط (1395) / مختارپور ، اکبر (1360 -)، نویسنده

کاربران آنلاین :0