دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : سیدباقر حسینی (1331)

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
آموزش راندو (1390) / صدیق ، مرتضی (1355 -)
آموزش راندو پیشرفته (1393) / صدیق ، مرتضی (1355 -)
آموزش کروکی معماری 1 (1393) / صدیق ، مرتضی (1355 -)
بوم و اقلیم ایران به زبان تصویر (1392) / صدیق ، مرتضی (1355 -)
بیان معماری (1392) / صدیق ، مرتضی (1355 -)
مبانی روانشناسی محیطی (1396)
مفاهیم پایه طراحی شهری (شامل اسکیس‌ها و کروکی‌های طراحی شهری (1389) / دانش‌فر ، احسان (1364 -)
طراحی حجم و فرم (1390) / صدیق ، مرتضی (1355)، نویسنده
نقد اسکیس معماری (1392) / صدیق ، مرتضی (1355)، نویسنده

کاربران آنلاین :0