دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
رهنمونهایی به سوی پایداری (1393) / ادواردز ، برایان (1944 - م)
زندگی میان ساختمان‌ها: کاربرد فضای جمعی (1396) / گل ، یان (1936 - م)
طراحی فضای شهری (1387) / ماتین ، کلیف
مفاهیم پایه طراحی شهری (شامل اسکیس‌ها و کروکی‌های طراحی شهری (1389) / دانش‌فر ، احسان (1364 -)
رهنمون هایی به سوی معماری پایدار (1393) / ادوارد ، برایان، نویسنده

کاربران آنلاین :0