دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : مرتضی صدیق (1355 -)

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
آموزش اسکیس (1391) / صدیق ، مرتضی (1355 -)، نویسنده
آموزش اسکیس طراحی شهری (1389) / صدیق ، مرتضی (1355 -)
آموزش راندو (1390) / صدیق ، مرتضی (1355 -)
آموزش راندو پیشرفته (1393) / صدیق ، مرتضی (1355 -)
آموزش طراحی معمارانه پلان و مقطع (1391) / صدیق ، مرتضی (1355 -)
آموزش کروکی معماری 1 (1393) / صدیق ، مرتضی (1355 -)
بوم و اقلیم ایران به زبان تصویر (1392) / صدیق ، مرتضی (1355 -)
بیان معماری (1392) / صدیق ، مرتضی (1355 -)
طراحی شهری : مفاهیم و کروکی‌ها (1391) / صدیق ، مرتضی (1355 -)، نویسنده
مفاهیم پایه طراحی شهری (شامل اسکیس‌ها و کروکی‌های طراحی شهری (1389) / دانش‌فر ، احسان (1364 -)
پرسپکتیو غیر معمارانه (1389) / صدیق ، مرتضی (1355 -)، نویسنده

کاربران آنلاین :0