دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
آموزش اسکیس طراحی شهری (1389) / صدیق ، مرتضی (1355 -)
رسم فنی و پرسپکتیو در طراحی معماری (1394) / موسویان ، محمد رضا (1327 -)، نویسنده
مبانی فلسفی و روانشناختی ادراک فضا (1379) / راس ، کلی ال
مناظر و مرایا: (پرسپکتیو) (1383) / ترقی‌جاه ، محسن، نویسنده
هندسه معماری شامل پرسپکتیو و سایه‌ها (1388) / سیدصدر ، سیدابوالقاسم (1335-)
هندسه، مناظر و مرایا (1388) / موسوی ، محسن (1358 -)، نویسنده
پرسپکتیو (1366) / وایت ، گوئن، نویسنده
پرسپکتیو: برای دانشجویان هنر و معماری (1394) / رستگار دولت‌آباد ، امین (1363 -)
اصول و مبانی پرسپکتیو (1384) / مونتاگیو ، جان (1944- م)، نویسنده
تکنیک های راندو = Rendering techniques pencil & color. (1390) / ذوقی ، علی (1363-)، نویسنده
تکنیک های کاربردی پرسپکتیو (1391) / صدیق ، میثم (1361)، نویسنده
دیاگرام ها (1392) / صدیق ، مرتضی (1355)، نویسنده
راندو و طراحی با قلم و مرکب (1377) / گیل ، رابرت، نویسنده
راندو با قلم و مرکب (1386) / گیل ، رابرت، نویسنده
طراحی پوستر‌های طرح و معماری (شیت آرایی) (1390) / صدیق ، میثم (1361)، نویسنده

کاربران آنلاین :0