دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
جغرافیای اجتماعی شهرها، اکولوژی اجتماعی شهر (1389) / شکوئی ، حسین (1312 - 1384)، نویسنده
شهر و روح شهر در جوامع ازهم‌گسسته (1395) / بولنز ، اسکات ا
شهر و محیط زیست (1391) / بون ، کریستوفر جی (1964 - م)
شهرها یرای شهروندان،نه برای سوداگری (نظریه شهری انتقادی وحق به شهر (1396)
فضا، شهر و نظریه اجتماعی مناسبات اجتماعی و شکل‌های شهری (1388) / تونکیس ، فران (1968- م)

کاربران آنلاین :0