دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

      درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
آنتونی و کلئوپاترا (٬ 1397) / شکسپیر ، ویلیام (1564 - 1616م)
باغ‌های ایران و کوشک‌های آن (1383) / ویلبر ، دونالد نیوتن (1907 - م)
تاجر ونیزی (1382) / شکسپیر ، ویلیام (1564 - 1616م)
تراژدی مکبث (1374) / شکسپیر ، ویلیام (1564 - 1616م)
خلاصه تاریخ هنر (1386) / مرزبان ، پرویز (1296)
شکونتلا (1382) / کالیداس (قرن 5؟م)
مثنوی معنوی بر اساس نسخه قونیه (1375 -) / مولوی ، جلال‌الدین محمد بن محمد (604 - 672ق)، نویسنده
اشراقات معنوی (1388) / امجد ، محمود (1324)، نویسنده
اقتباس از قرآن کریم (1385) / ثعالبی ، عبدالملکبن‌محمد (350- 429ق)، نویسنده
اندیشیدن‌، فرهنگ کوچک سنجشگرانه اندیشی (1388) / واربرتون ، نایجل (1962- م)، نویسنده
ایران از آغاز تا اسلام (1374) / گیرشمن ، رومن (1979-1895م)، نویسنده
ایران و ترکان در روزگار ساسانیان (1374) / رضا ، عنایت الله (1299)، نویسنده
ایران در سپیده تاریخ (1365) / کمرون ، جورجگلن (1905- 1978م)، نویسنده

کاربران آنلاین :0