دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

      درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
قهرمانان یونان باستان (1378) / سمیرنوا ، ورا واسیلونا، نویسنده
لذات فلسفه (1374) / دورانت ، ویلیام جیمز (1885- 1981م)، نویسنده
محیط زیست (1384) / شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
مرصادالعباد (1387) / نجم رازی ، عبدالله بن محمد (570؟-654ق)، نویسنده
منطق اکتشاف علمی (1388) / پوپر ، کارل ریموند (1994- 1902)، نویسنده
نگاهی به تاریخ ریاضیات در ایران (1385) / شهریاری ، پرویز (1305)، نویسنده
نگاهی موشکافانه بر پدیده جهانی شدن (1382) / شولت ، یان آرت، نویسنده
گزیده منطق الطیر (هفت شهر عشق) (1373) / عطار ، محمدبن ابراهیم (537؟- 627؟ق)، نویسنده

کاربران آنلاین :0