دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : دانشگاه تهران . موسسه انتشارات و چاپ

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
اجزای محدود مقدماتی (1386) / محمودزاده کنی ، ایرج (1334 -)
برنامه نویسی وحل مسائله با زبان ++C (1393) / دانشگاه تهران
تاریخ معماری (1381) / شوازی ، اگوست (1841 - 1909م)
نگاهی به مبانی معماری از فرم تا مکان همراه با تحلیل و قیاس با مبانی معماری ایران (1383) / مایس ، پیرفون (1938 - م)
کاربری پژوهش‌های آزمایشگاهی در حفاظت و مرمت بناهای تاریخی (مواد و مصالح) (1386) / هادیان دهکردی ، منیژه، نویسنده

کاربران آنلاین :0