دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: دانشگاه تهران‌، موسسه انتشارات

واقع در: تهران

مستندات مرتبط

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
سیگنال ها و سیستم ها (1378) / اوپنهایم ، آلن وی. 1937-، نویسنده
طراحی ساختمانهای بتن مسلح بر مبنای آئین‌نامه بتن ایران (آبا) (1375) / طاحونی ، شاپور (1334)، نویسنده
راهنمای بتن‌ساز (1390) / حامی ، احمد (1298- 1379)
شهرسازی تخیلات و واقعیات جنگ (1375) / شوای ، فرانسواز
گزیده منظر شهری (1377) / کالن ، گوردون (1914 - م)

کاربران آنلاین :0