دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : Alan V Oppenheim

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
سیگنال ها و سیستم ها (1378) / اوپنهایم ، آلن وی. 1937-، نویسنده
Advanced topics in signal processing (1988)
Applications of digital signal processing (c1978) / Series: Prentice-Hall signal processing series
Discrete - Time signal processing (1999) / Oppenheim ، Alan V، نویسنده
سیگنالها و سیستمها (1375) / اوپنهایم ، آلن (1937)، نویسنده
سیگنالها و سیستمها (1391) / اوپنهایم ، آلن وی (1937- م)، نویسنده
سیگنالها و سیستمها (1372) / اوپنهایم ، آلن (1937)، نویسنده
پردازش زمان گسسته سیگنالها (1385) / اوپنهایم ، آلن (1937- م)، نویسنده
پردازش سیگنال گسسته در زمان (1392) / اوپنهایم ، آلن وی (1937- م)، نویسنده

کاربران آنلاین :0