دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : Series: Prentice-Hall signal processing series

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
Applications of digital signal processing (c1978) / Series: Prentice-Hall signal processing series
Digital processing of speech signals (c1978) / Rabiner ، Lawrence R (1943)، نویسنده
Discrete-time signal processing (c1989) / Oppenheim ، Alan V (1937)، نویسنده

کاربران آنلاین :0