دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : Ronald W Schafer

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
Digital processing of speech signals (c1978) / Rabiner ، Lawrence R (1943)، نویسنده
Digital signal processing ([1975]) / Oppenheim ، Alan V (1937)، نویسنده
Discrete-time signal processing (c1989) / Oppenheim ، Alan V (1937)، نویسنده
Discrete-time signal processing (c1999) / Oppenheim ، Alan V (1937)، نویسنده
پردازش زمان گسسته سیگنالها (1385) / اوپنهایم ، آلن (1937- م)، نویسنده

کاربران آنلاین :0