دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : 1938-

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
Discrete-time signal processing (c1989) / Oppenheim ، Alan V (1937)، نویسنده
Discrete-time signal processing (c1999) / Oppenheim ، Alan V (1937)، نویسنده
Power system analysis and design (c2008) / Glover ، J. Duncan، نویسنده
Power system analysis and design (1994) / Glover ، J. Duncan، نویسنده

کاربران آنلاین :0