دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
Bayesian signal processing (c2009) / Candy ، J. V، نویسنده
Continuous signals and systems with MATLAB (c2000) / Elali ، Taan S، نویسنده
Discrete-time signal processing (c1989) / Oppenheim ، Alan V (1937)، نویسنده
Discrete-time signal processing (c1999) / Oppenheim ، Alan V (1937)، نویسنده