دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
تحلیل مسائل برنامه‌ریزی نیروی انسانی (1394) / رنگریز ، حسن (1347 -)
مدیریت ریسک منابع انسانی (1393) / قلی‌پور ، آرین (1352 -)
مدیریت منابع انسانی در بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی (1392) / قلی‌پور ، آرین (1352 -)
مدیریت منابع انسانی پیشرفته جلددوم (1393) / قلی پور ، آرین (1352)، نویسنده
مفاهیم مدیریتی2 (1394) / دعایی ، حبیب‌الله (1329 -)

کاربران آنلاین :0