دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: بیان هدایت نور

واقع در: مشهد

مستندات مرتبط

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
مفاهیم مدیریتی 1 (1394) / دعایی ، حبیب‌الله (1329 -)
مفاهیم مدیریتی 5 (1394) / دعایی ، حبیب‌الله (1329 -)
مفاهیم مدیریتی4 (1394) / دعایی ، حبیب‌الله (1329 -)
مفاهیم مدیریتی2 (1394) / دعایی ، حبیب‌الله (1329 -)
مفاهیم مدیریتی 3: فرهنگ سازمانی، جو سازمانی (1394) / دعایی ، حبیب‌الله (1329 -)، نویسنده
مدیریت منابع انسانی پیشرفته (1389) / دعائی ، حبیب اله، نویسنده
بازاریابی پایه رویکردی جهانی-مدیریتی / دعائی ، حبیب اله، نویسنده
سیستم های خریدمدیریت انبارداری وتوزیع (1391) / دعائی ، حبیب اله، نویسنده
تفکرمدیریتی(ازطریق خلاقیت ویکپارچگی) (1387)
نقشه های ذهنی مدیران (1387) / مالون ، ساموئل، نویسنده
مذاکره اثربخش (1389پاییز) / دعائی ، حبیب اله، نویسنده
تیم،سازمان واثربخشی (مشهد:نشرنما:جهان فردا1390)
مدیریت اصلاحات (تابستان1384)

کاربران آنلاین :0