دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : حبیب اله دعائی

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
اصول بازاریابی (1390) / دعائی ، حبیب اله، نویسنده
بازاریابی پایه رویکردی جهانی-مدیریتی / دعائی ، حبیب اله، نویسنده
رهبری خلاق درسازمان (1389) / دعائی ، حبیب اله، نویسنده
سیستم های خریدمدیریت انبارداری وتوزیع (1391) / دعائی ، حبیب اله، نویسنده
فرهنگ توصیفی مدیریت منابع انسانی (1390) / دعائی ، حبیب اله، نویسنده
مجموعه مقالات مدیریت منابع انسانی(دربخش دولتی) (1390) / دعائی ، حبیب اله
مدیریت براولویت ها (1389) / دعائی ، حبیب اله، نویسنده
مدیریت منابع انسانی پیشرفته (1389) / دعائی ، حبیب اله، نویسنده
مذاکره اثربخش (1389پاییز) / دعائی ، حبیب اله، نویسنده
مهارت های مدیریتی (1391) / دعائی ، حبیب اله، نویسنده
نظریه هاوفرایندتحول سازمانی(پیشرفته) (1390) / دعائی ، حبیب اله، نویسنده
نقشه های ذهنی مدیران (1387) / مالون ، ساموئل، نویسنده

کاربران آنلاین :0