دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: مشهد:بیان هدایت نور،1390

واقع در:

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
مجموعه مقالات مدیریت منابع انسانی(دربخش دولتی) (1390) / دعائی ، حبیب اله
مدیریت منابع انسانی (1386)
مدیریت براولویت ها (1389) / دعائی ، حبیب اله، نویسنده
نظریه هاوفرایندتحول سازمانی(پیشرفته) (1390) / دعائی ، حبیب اله، نویسنده
فرهنگ توصیفی مدیریت منابع انسانی (1390) / دعائی ، حبیب اله، نویسنده
مهارت های مدیریتی (1391) / دعائی ، حبیب اله، نویسنده
فروشندگی هوشمندانه (1389) / تونی ، بوزان، نویسنده
رهبری خلاق درسازمان (1389) / دعائی ، حبیب اله، نویسنده

کاربران آنلاین :0