دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
تصمیم‌گیری چند معیاره فازی (1393)
تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی (1395) / پدریچ ، ویتولد (1953 - م)
آشنایی با نظریه مجموعه‌های فازی (1375) / طاهری ، محمود (1343)، نویسنده
برنامه‌ریزی ریاضی فازی (1394) / ترابی ، سیدعلی (1347 -)، نویسنده
تصمیم گیری چند معیاره فازی (1389) / عطائی ، محمد (1352)، نویسنده
تئوری مجموعه های فازی اصول و کارکردها (1389) / کلیر ، جورج (1932)، نویسنده
تئوری مجموعه‌های فازی و کاربردهای آن (1378) / زاهدی ، مرتضی (1353)، نویسنده
مقدمه‌ای بر نظریه مجموعه‌های فازی (1385) / غضنفری ، مهدی (1339)، نویسنده
نظریه مجموعه های درجه مند و کاربردهای آن (1390) / تسیمرمان ، هانس-یورگن (1934- م)، نویسنده

کاربران آنلاین :0